• Afdrukken

Welkom

In de kijker

Blok@Therminal, Blok@Kantienberg

vrijdag 7 augustus 2015

De examens zijn in zicht dus er moet weer geblokt worden. Ook dit semester worden de Therminal en het Kantienberg restaurant opengehouden om te studeren. Aangezien er veel vraag is en de plaatsen beperkt zijn, werken we met een reservatiesysteem. Iedere zondag kan je via onderstaande links plaats reserveren voor de volgende week. Je bent dan zeker van een plek.

Links om te reserveren

De registraties van de Therminal voor de volgende week gaan iedere zondag open vanaf 19u. Reserveren kan via de pagina student.ugent.be/blok
De registraties van Kantienberg gaan iedere zondag open vanaf 20u. Reserveren kan via de pagina
student.ugent.be/blok_kantien

Openingsdagen verschillende locaties:

Blok@Therminal:
10 augustus tot en met 11 september.
Open van 8u30 tot 24u.

Blok@Kantienberg:
15 tot en met 30 augustus enkel in het weekend.
Open van 8u30 tot 22u.

Uitleg werking en belangrijke regels

Om het registratieproces te versnellen, is het aangewezen om tussen 18u50 en 19u reeds in te loggen, en vervolgens je browser open te laten. Om 19u vernieuw je dan de pagina om je voorkeuren door te geven. Je kan met de knop die zichtbaar zal zijn een automatische refresh om 19u aanvragen. Indien je zelf vernieuwt, probeer dan maximum 1 keer per minuut te vernieuwen.

Hogeschool studenten kunnen enkel reservaties doen voor zaterdagen en zondagen en dit voor alle locaties(therminal, kantienberg). Meer info op de link student.ugent.be/blok/voorrang.php

Beschadigde/onleesbare barcode = niet binnen. Als de barcode op je studentenkaart beschadigd is, kunnen we deze niet scannen en kan je dus niet binnen! Beschadigde UGent-studentenkaarten worden gratis vervangen als je langsgaat op de centrale studentenadministratie in het UFO. In afwachting kan je een nieuwe barcode afdrukken op de reservatiepaginas (zowel UGent- als hogeschoolstudenten, de reservatiepaginas zijn de 3 links hierboven). Er worden geen studenten met onleesbare barcode manueel opgezocht in het systeem.

Je mag geen plaats houden voor anderen. Om te vermijden dat mensen plaats houden voor studenten die niet geregistreerd zijn, moet iedereen op zijn plaats zitten tussen 8u50 en 9u05. Op dat moment doen we een controle. Plaatsen waar wel boeken liggen maar geen student zit, worden als gereserveerd beschouwd en dus vrijgemaakt. De boeken kunnen afgehaald worden bij de studentenbeheerder, na afspraak.

Tussen 8u30 en 9u worden enkel mensen worden binnengelaten die op voorhand hebben geregistreerd. Daarom moet iedereen die tussen 8u30 en 9u binnenkomt, zijn studentenkaart scannen bij het binnenkomen. Wie op voorhand registreert en voor 9u aanwezig is, is zeker van een plaats. Vanaf 9u en gedurende de ganse dag mag iedereen binnen zonder te scannen, voor zover er nog plaats is.

Meer nieuws

Agenda & Activiteiten

Alle activiteiten

Verveeld? Spijtig, vandaag zijn er geen activiteiten te doen. Je kan natuurlijk altijd eens een bezoekje brengen aan de dichtsbijzijnde herberg!

Hydra, app voor studenten aan de UGent